Odlingsråd

 

Utsädespotatis

När man som odlare tänker sätta potatis ska man tänka på att köpa plomberad sättpotatis. Denna plombering innebär att sättpotatisen är godkänd av Statens Utsädeskontroll. De gör flera tester på potatisen som ska användas som utsäde och det första man gör är ett fälttest, där man kan se på blasten om potatisen har någon sjukdom. Nästa test är det s k Vintertestet, då man så att säga kontrollerar att sättpotatisen är frisk. Visst kan du sätta ner vanlig förgrodd matpotatis, men risken är den att potatisen kan bära på sjukdomar som förstör din odlingsjord flera år framåt.

Några odlingsråd:

 • Lägg potatis till förgroning 3-4 veckor före sättning, placera dem ljust i rumstemperatur.
   
 • Välj en del av trädgårdslandet som ej haft potatis de senaste 3-4 åren, ljust och väldränerat.
   
 • Jordförbättra lerjorden med barkmull, kompost och sand.
   
 • Grundgödsla jorden med 2-4 kg/m2 med väl brunnen kogödsel, komplettera med ett fosfor och kaliumrikt gödselmedel, t ex StubbetorpTrädgårdsgödsel eller Emmaljunga NPK 11-5-18.
   
 • Bearbeta jorden väl till 15-20 cm djup.
   
 • Sätt potatisen först när jordtemperaturen är ca 8° C.
   
 • Radavstånd 50-70 cm.
   
 • Luckra jorden efter hand och rensa bort ogräset.
   
 • När potatisplantan kommit upp 10-15 cm kupar man upp jord runt plantorna, (dock ej över bladen), så att knölarna får jord att växa i. Knölar som utsätts för ljus blir gröna och därmed oätliga.
   
 • God vattentillgång främjar knölbildning och tillväxt samt minskar skorvangreppen. Kom ihåg att vattna vid torka intill blomningen!
   
 • Blir blasten angripen av bladmögel förhindras brunröteangreppen genom att slå av och förstöra blasten. (Lägg den ej i komposten!)
   
 • Odla potatis på balkong eller uteplats. Odla i dränerade krukor eller hinkar, fyll i ca 10 cm jord, sätt en eller flera potatisar beroende på kärlets storlek. Fyll sedan på med jord så att potatisen täcks med ca 5-8 cm. När plantan börjar komma upp, fyll på med mer jord, detta upprepas efterhand plantorna växer till kärlet är fyllt med jord. Desto varmare kärlet står ju tidigare skörd. OBS! Högst 30° C varmt.
   
 • Tänk på att förvara potatisen mörkt och svalt!

 


Bladmögel på potatis

Här kan du hämta en fil med Matlagningsegenskaper. Klicka  HÄR

Här kan du hämta en fil med Sortegenskaper. Klicka HÄR