Bintje

Knölform - rundoval
Skalfärg - gult
Köttfärg - något gult
Blomfärg - vit
Kräftimmun - Nej
Nematodresistent - Nej
Kokegenskaper - Fast
 

Allmänt -  En gammal omtyckt sort, som ger hög avkastning.

Till Trädgårdsodling finns sorten i:  3 kg:s förpackningar

Till större Trädgårdsodling & till Yrkesodling finns sorten i:

25 kg:s säck och Storsäck (ca 1 100 - 1 250 kg)


 


Produktkort