Princess

Ursprung: Holland

Tidighet: Medel tidig
Planta: lågväxande, ganska snabb utveckling, ganska god täckning
Blommor: normalt antal, vit
Knölform: rundoval, grunda ögon, normalstor.
Skalfärg: gul
Köttfärg: gul
Avkastningspotential: mycket hög
Kokegenskaper: fast, ringa benägenhet till missfärgning, torrsubstans låg

Bladmögelresistens: bladmögel - god resistens, brunröta- god resistens
Virus: Yn - mycket god resistens, X - mycket god resistens, bladrullsjuka - ganska god resistens
Nematod: resistent A (Ro1)
Potatiskräfta: mottaglig
Vanlig skorv: god motståndskraft
Torktålighet: något känslig
Jordtyp: bäst lämpad för sand/lättlera
Lagringsvila: god

 

Allmänt: Princess har god avkastning, producerar ett tämligen högt antal jämnstora knölar per planta, och ger extremt hög utdelning i fraktionen 40-60 mm. Låg till medelhög TS-halt. Princess har mycket god sjukdomsresistens och anses vara lämplig för ekologisk produktion.


Produktkort