Folva

Ursprung: Danmark

Tidighet: medeltidig
Planta: medelhög, ganska snabb utveckling, god täckning
Blommor: normalt antal, blåviolett
Knölform: långoval, mycket grunda ögon, normalstor
Skalfärg: gul
Köttfärg: gul
Avkastningspotential: hög
Kokegenskaper: ganska fast, ringa benägenhet till missfärgning, torrsubstans ganska hög

Bladmögelresistens: bladmögel - något mottaglig, brunröta- något mottaglig
Virus: Yn - ganska god resistens, X - ganska god resistens, bladrullsjuka - mycket god resistens
Nematod: resistent A (Ro1-5)Potatiskräfta: immun
Vanlig skorv: god motståndskraft
Torktålighet: god motståndskraft
Jordtyp: bäst lämpad för olika typer av jord
Lagringsvila: medellång lagringsvila

Allmänt: Folva har en kort lagringsvila och bör inte lagras längre än till jul, sätter mycket kraftiga starka groddar som kan vara mycket besvärliga vid sortering.