Potatisens väg från jord till tallrik

Januari

Vidare matpotatisförsäljning till butikerna.

En representant från SMAK (Statens Matpotatiskontroll) provkokar den lagrade potatisen för att bl a se kokegenskaper (fast, mjölig, sönderkokande, svår kokad etc.). Detta för att se att partiet håller måtten som gäller för klass 1-vara. Därefter packas potatisen i förpackningar, SMAK-märks, sortmärks och distribueras ut till butik som sedan når konsument. På varje förpackning står det potatissort, bäst före datum, fältnummer samt odlare för att kunna spåra om en förpackning innehåller avvikande, oönskade knölar.

En representant från SUK (Statens Utsädeskontroll) kontrollerar och provskär den potatisen som är ämnad till sättpotatis, d v s den potatis som på våren ska användas som utsäde för nya knölar. Kontrollant kollar efter oönskade defekter för att sedan godkänna potatisen, som sedan plomberas den paketerade, godkända potatisen. En plomberad förpackning får inte brytas, då denna plombering står för klassbestämmelser, vilket är viktigt att veta som odlare samt att den godkända potatisen inte är smittad av sjukdomar. Det är dock viktigt att följa andra rekommendationer vid potatisodling, såsom jordskifte och att inte använda matpotatis som sättpotatis, då dessa kan bära oönskade sjukdomar. Dock går den icke-godkända sättpotatisen till matpotatis.

Februari

Vidare matpotatisförsäljning till butikerna.

Se vad för kontroller som görs i januari.

Potatisodling – Under februari månad upptas årets fortsatta planering av årets potatisodling. Det kan vara vilka fält som ska ha respektive sort och när det är dags att sätta etc.

 

Förberedelse i packhallen med packning och pallupplägg.

Märkning av det förpackade är viktigt för att ni kunder ska se vad det är för sort, storlek samt att utsädet är godkänt av SUK. (Statens Utsädeskontroll)

De första sättpotatisleveranserna kommer igång.

Mars

Stora sättpotatissäsongen drar igång, då alla utsädessorterna levereras enligt orders som kommit in.

April

 Sättpotatissäsongen är i gång för fullt.

 Förberedelse för sättning på fälten.

Maj

Stensträngläggning då man plockar bort sten för att lättare kunna sätta potatisen.

Sättning med automatisk kupning

Första färskpotatisen kan skördas i södra Sverige.

 

 

 

Juni

Färskpotatissäsong i full gång. Härligt!

 

Juli

Provgrävning av de senare sensommarsorterna samt höstpotatisen för att se storlek och mognad.

Augusti

TE-halten mäts för att se kokegenskaper och om man kan göda mer.

Upptagning av potatisen börjar.

Sensommarpotatis levereras till butikerna.

September

Potatisupptagning i full gång.

Odlingsansvarig planerar med markägaren om odling nästkommande vår. Olika prover görs såsom fältjordprover, gödningsanalys, nematoder etc.

De första höstpotatisarna börjar levereras till butikerna.

 Oktober

Potatisupptagning i full gång.

Inlagring av potatisen och vidare försäljning till butikerna. 

November – December

Lagring av potatis samt potatissortering för vidare SMAK-kontroll resp. SUK-kontroll.

Vidare matpotatisförsäljning till butikerna.