Jönköping

 

 

Namn Besöksadress Postadress Tele.nr Hemsida
Axelssons i Åby AB Stora Åby Kronogården 570 82  Målilla 0495-20 928  
Backamo Handelsträdgård AB Björnebergsv. 70 564 35  Bankeryd 036-37 92 12 www.backamohandelstradgard.se
Curenstams Blommor Falköpingsv. 13 555 94 Jönköping 036-37 92 12 www.curenstamsblommor.se
Ebe Plant Skiftesv. 6 563 31 Gränna 0390-103 71 www.ebeplant.se
Fagerhults Plantskola Fagerhult 568 93 Skillingaryd 0370-69 30 11 www.fagerhultsplantskola.se
Höglunds Blommor AB Klämmestorpsv.35 555 94 Jönköping 036-730 32  
Lasses Foder Värnäs 360 30 Lammhult 0472-26 05 24  
Plantagen Jönköping Solåsv. 18 553 03 Jönköping 036-17 27 80 www.plantagen.se
Reftele Lantmannaförening Järnvägsg. 1 330 21 Reftele 0371-202 04  
Skillingaryds Kvarn (Wiromin) Båramov. 2 568 31 Skillingaryd 0370-701 47 www.wiromin.se
Spakarps Plantskola Spakarp 1 575 95  Eksjö 070 - 417 86 70  
Stora Sälleryds Odlarglädje Stora Sälleryd 7 574 91 Vetlanda 0383-300 60 www.salleryds.se
Växtkraft Vetlanda Kolv. 15 574 35  Vetlanda 070-37 48 613 www.vaxtkraftvetlanda.se